Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 • Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

  Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 • Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

  Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

 • Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

  Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 • Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 • Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

 • Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

249590
 • Tài liệu số: 902
 • Tổng lượt truy cập: 249590
 • Hôm nay: 229
 • Hôm qua: 457
 • Tuần này: 1159
 • Tuần trước: 2121
 • Tháng này: 7224
 • Tháng trước: 10744

Giới thiệu sách mới

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại

Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại

08/02/2018

Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại/Nguyễn Tấn Hùng (ch.b.).-H.: CTQG, 2017.- 360 tr.; 21 cm


Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

08/02/2018

Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam (sách tham khảo)/Nguyễn Long Hải.-H.: CTQG, 2017.- 211 tr.; 21 cm


Đạo đức Bác Hồ tấm gương soi cho muôn đời

Đạo đức Bác Hồ tấm gương soi cho muôn đời

08/02/2018

Đạo đức Bác Hồ tấm gương soi cho muôn đời/Trần Viết Hoàn.-H.: CTQG, 2016.- 371 tr.; 21 cm


Báo chí Hồ Chí Minh chuyên luận và tuyển chọn

Báo chí Hồ Chí Minh chuyên luận và tuyển chọn

08/02/2018

Báo chí Hồ Chí Minh chuyên luận và tuyển chọn/Hồ Minh Đức (ch.b.).-H.: CTQG, 2017.- 319 tr.; 21 cm


Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

08/02/2018

Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường (Sách chuyên khảo)/Đỗ Thị Kim Tiên (ch.b.).-H.: CTQG, 2017.- 359 tr.; 21 cm


Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế

08/02/2018

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo)/Tô Trung Thành (ch.b.).-H.: CTQG, 2017.- 211 tr.; 21 cm


Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

08/02/2018

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay/Ninh Thị Minh Tâm - Lê Ngự Bình (đồng ch.b.).-H.: CTQG, 2017.- 167 tr.; 21 cm


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...