Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 • Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

  Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 • Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

  Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

 • Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

  Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 • Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 • Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

 • Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

249601
 • Tài liệu số: 902
 • Tổng lượt truy cập: 249601
 • Hôm nay: 240
 • Hôm qua: 457
 • Tuần này: 1170
 • Tuần trước: 2121
 • Tháng này: 7235
 • Tháng trước: 10744
1 2 3 4 5 6
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng hiện nay, số 1(42)/2016

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng hiện nay, số 1(42)/2016

12/15/2017 2:19:38 PM Lượt xem : 76

Đảng cầm quyền là khái niệm được sử dụng rộng rãi ở các nước phương Tây ngay từ khi trong xã hội bắt đầu hình thành các đảng chính trị. Đảng cầm quyền được hiểu là đảng nắm giữ những vị trí chủ chốt của bộ máy nhà nước để kiểm soát quá trình hoạch định và thực thi các chính sách quốc gia. 


Phát triển bền vững ở Việt Nam - Thực trạng và những vấn đề đặt ra, số 4(41)/2015

Phát triển bền vững ở Việt Nam - Thực trạng và những vấn đề đặt ra, số 4(41)/2015

12/15/2017 2:16:30 PM Lượt xem : 77

Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, vì vậy đã được các quốc gia trên thế giới đồng thuận xây dựng thành Chương trình nghị sự cho từng thời kỳ phát triển của lịch sử.


Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó, số 3(40)/2015

Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó, số 3(40)/2015

12/15/2017 2:14:18 PM Lượt xem : 86

Biến đổi khí hậu là vấn đề đang được toàn nhân loại quan tâm. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội và môi trường toàn cầu. 


Xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, số 2(39)/2015

Xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, số 2(39)/2015

12/15/2017 2:11:10 PM Lượt xem : 86

Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008, Hội nghị Trung ương 7 khóa X của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của Chính phủ là quyết tâm mạnh mẽ, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong việc làm thay đổi diện mạo của nông thôn Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Chế độ công chức, công vụ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, số 1(38)/2015

Chế độ công chức, công vụ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, số 1(38)/2015

12/15/2017 2:07:59 PM Lượt xem : 85

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước chúng ta đã quan tâm đến hoạt động công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức. Quá trình xây dựng hệ thống thể chế về quản lý cán bộ, công chức và công vụ đã liên tục được đổi mới, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước. 


Về phương pháp dạy - học hiện đại, số 1(37)/2014

Về phương pháp dạy - học hiện đại, số 1(37)/2014

12/15/2017 2:05:23 PM Lượt xem : 82

Phương pháp giảng dạy có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các trường học. 


Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, số 4(36)/2012

Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, số 4(36)/2012

12/15/2017 11:23:52 AM Lượt xem : 72

Trong hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước thì chính sách đối ngoại đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của đất nước.


1 2 3 4 5 6