Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

 • Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

  Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

 • Toạ đàm khoa học:

  Toạ đàm khoa học: "Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc tại Học viện Chính trị khu vực I"

 • Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

 • Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

275083
 • Tài liệu số: 918
 • Tổng lượt truy cập: 275083
 • Hôm nay: 337
 • Hôm qua: 658
 • Tuần này: 1813
 • Tuần trước: 2610
 • Tháng này: 10261
 • Tháng trước: 10242

Giới thiệu sách mới

Giáo trình Quy trình bầu cử

12/04/2018

Giáo trình Quy trình bầu cử: Dành cho chương trình Đại học chính trị/Vũ Thị Hoài Phương...[et al]. -Hà Nội:Chính trị Quốc gia,2017. -271 tr.;21 cm.

Bầu cử là một cơ chế phổ biến được áp dụng để phân bổ chức vụ trong bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp và ở chính quyền địa phương. Bầu cử là một trong những chế định quan trọng trong ngành Luật Hiến pháp. Theo đó, bầu cử là cơ sở pháp lý cho việc hình thành ra các cơ quan đại diện cho quyền lực của Nhà nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia thực hiện quyền lực nhà nước. Việc thiết kế, thực thi quy trình bầu cử tiến bộ, phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà nước trên thế giới nói chung và Nhà nước Việt Nam nói riêng. Nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy và đào tạo cử nhân chính trị, giúp cho độc giả, nhất là sinh viên có kiến thức cơ bản, cần thiết về hoạt động bầu cử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình quy trình bầu cử (dành cho chương trình Đại học Chính trị) do các tác giả là các giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, TS. Vũ Thị Hoài Phương làm chủ biên.