Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

 • Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

  Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

 • Toạ đàm khoa học:

  Toạ đàm khoa học: "Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc tại Học viện Chính trị khu vực I"

 • Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

 • Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

274981
 • Tài liệu số: 918
 • Tổng lượt truy cập: 274981
 • Hôm nay: 235
 • Hôm qua: 658
 • Tuần này: 1711
 • Tuần trước: 2610
 • Tháng này: 10159
 • Tháng trước: 10242

Giới thiệu sách mới

Giáo trình Những vấn đề toàn cầu

12/04/2018

Giáo trình Những vấn đề toàn cầu: Dành cho chương trình Đại  học chính trị/Phạm Thanh Hà, Đinh Thanh Tú. -Hà Nội:Chính trị Quốc gia,2017. -303 tr.;21 cm.

Khái niệm “những vấn đề toàn cầu”phổ biến từ đầu thập niên 60 của thế kỷ XX và đã được đề cập trong những công trình nghiên cứu, những bài diễn văn của một số nhà lãnh đạo các quốc gia, trong văn kiện chính thức của nhiều nước và của Liên hợp quốc. Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang có những biến động không ngừng, tạo cho nhân loại những vận hội và cả những thách thức mới, chính vì thế những vấn đề toàn cầu ngày càng trở nên gay gắt, bức xúc, cấp bách cần phải được giải quyết. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo trong học tập, nghiên cứu về những vấn đề toàn cầu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn Giáo trình những vấn đề toàn cầu (Dành cho chương trình Đại học Chính trị) do Học viện Chính trị khu vực I biên soạn. Dưới hình thức là một cuốn giáo trình kiến thức cơ bản, cuốn sách bao gồm 6 chương được tổng hợp, sắp xếp, chọn lọc khoa học: Chương 1. Nhận thức chung về những vấn đề toàn cầu trong đời sống thế giới hiện nay; Chương 2. Hợp tác, đấu tranh ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới; Chương 3. Hợp tác, đấu tranh, bảo vệ môi trường và ứng phó vói biến đổi khí hậu; Chương 4. Hợp tác, đấu tranh nhằm hạn chế sự bùng nổ dân số; Chương 5. Hợp tác phòng, chống các dịch bệnh hiểm nghèo; Chương 6. Việt Nam với việc giải quyết những vấn đề toàn cầu hiện nay.

Số ký hiệu xếp giá: 327.1/HA