Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

 • Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

  Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

 • Toạ đàm khoa học:

  Toạ đàm khoa học: "Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc tại Học viện Chính trị khu vực I"

 • Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

 • Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

275071
 • Tài liệu số: 918
 • Tổng lượt truy cập: 275071
 • Hôm nay: 325
 • Hôm qua: 658
 • Tuần này: 1801
 • Tuần trước: 2610
 • Tháng này: 10249
 • Tháng trước: 10242

Giới thiệu sách mới

Giáo trình Lý luận về dân chủ

12/04/2018

Giáo trình Lý luận về dân chủ: Dành cho chương trình Đại học chính trị/Lô Quốc Toản...[et al]. -Hà Nội:Chính trị Quốc gia,2017. -100 tr.;21 cm.

Dân chủ là một phạm trù chính trị - xã hội xuất hiện khá sớm trong nền văn minh nhân loại, gắn liền với tiến bộ xã hội và sự phát triển của lịch sử qua các thời đại, các chế độ xã hội khác nhau với nội dung cơ bản: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Ở Việt Nam, mầm mống tư tưởng dân chủ đã có từ lâu, như một nhu cầu tự nhiên mang bản tính người của con người trong đấu tranh tồn tại và cố kết cộng đồng. Song, người Việt Nam chỉ biết đến và được hưởng quyền dân chủ thực sự từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và tiến hành hiện thực hóa tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Hoạt động của các chủ thể trong hệ thống chính trị ở nước ta chỉ có mục tiêu duy nhất là phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đều hướng tới mục tiêu cuối cùng và duy nhất đó là phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Số ký hiệu xếp giá: 335.50/TOA