Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

 • Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

  Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

 • Toạ đàm khoa học:

  Toạ đàm khoa học: "Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc tại Học viện Chính trị khu vực I"

 • Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

 • Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

274976
 • Tài liệu số: 918
 • Tổng lượt truy cập: 274976
 • Hôm nay: 230
 • Hôm qua: 658
 • Tuần này: 1706
 • Tuần trước: 2610
 • Tháng này: 10154
 • Tháng trước: 10242

Giới thiệu sách mới

Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam

12/04/2018

Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam: Dành cho chương trình Đại học chính trị/Đỗ Đức Quân, Nguyễn Thị Thanh Tâm. -Hà Nội:Chính trị Quốc gia,2017. -198 tr.;21 cm.

Chính sách kinh tế - xã hội là công cụ quản lý quan trọng nhất của Nhà nước để quản lý và điều hành các hoạt động xã hội theo mục tiêu đã xác định. Nếu chính sách kinh tế - xã hội xây dựng được thực thi trong thực tiễn đạt kết quả tốt sẽ có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế và các mặt của đời sống xã hội. Hiện nay ở nhiều quốc gia, chính sách kinh tế - xã hội đã và đang trở thành công cụ chủ yếu trong quản lý các đối tượng kinh tế - xã hội trên cả phạm vi vĩ mô và vi mô. Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý đã dùng chính sách kinh, tế - xã hội để định hướng về mục tiêu và cách thức tác động đến các đôi tượng tham gia vào quá trình hoạt động; điều chỉnh hoạt động giữa các ngành, lĩnh vực hợp thành trong nền kinh tế ở từng giai đoạn giữa các vùng, khu vực khác nhau; phối hợp hoạt động giữa các chủ thể, các địa phương cùng hướng tới mục tiêu chung... Tuy nhiên, sử dụng chính sách công một cách hiệu quả lại là một công việc không đơn giản đối với nhiều cơ quan quản lý nhà nước.

Số ký hiệu xếp giá: 338.95/QUA