Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

 • Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

  Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

 • Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

  Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

 • Toạ đàm khoa học:

  Toạ đàm khoa học: "Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc tại Học viện Chính trị khu vực I"

 • Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

 • Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

275064
 • Tài liệu số: 918
 • Tổng lượt truy cập: 275064
 • Hôm nay: 318
 • Hôm qua: 658
 • Tuần này: 1794
 • Tuần trước: 2610
 • Tháng này: 10242
 • Tháng trước: 10242

Giới thiệu sách mới

Giáo trình Chính sách dân tộc ở Việt Nam

12/04/2018

Giáo trình Chính sách dân tộc ở Việt Nam: Dành cho chương trình Đại học chính trị/Đậu Tuấn Nam...[et al]. -Hà Nội:Chính trị Quốc gia,2017. -148 tr.;21 cm.

Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó người Kinh là đa số, chiếm khoảng 86% dân số; 53 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14% dân số cả nước. Vùng các dân tộc thiểu số và miền núi nước ta chiếm 3/4 diện tích đất liền. Trong số 63 tỉnh, thành phố hiện nay có tới 54 tỉnh thuộc địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 12 tỉnh vùng cao; 9 tỉnh miền núi; 23 tỉnh có huyện, xã miền núi và 10 tỉnh khu vực đồng bằng.

Giáo trình được biên soạn theo khung chương trình quy định cho học phần Chính sách dân tộc và tôn giáo, gồm 3 bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Bài 2: Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

Bài 3: Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Số ký hiệu xếp giá: 305.8/NAM