Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 • Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

  Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 • Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

  Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

 • Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

  Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 • Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 • Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

 • Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

180349
 • Tài liệu số: 873
 • Tổng lượt truy cập: 180349
 • Hôm nay: 236
 • Hôm qua: 562
 • Tuần này: 0
 • Tuần trước: 3047
 • Tháng này: 9713
 • Tháng trước: 21286

Tài liệu in ấn

TÀI LIỆU IN

9/24/2017 7:40:26 PM

Nguồn lực thông tin hiện có tại Trung tâm khá phong phú với khoảng hơn 150.000 bản tài liệu. Trong 5 năm (2010-2016), Trung tâm đã bổ sung một lượng lớn các đầu sách, tài liệu, báo, tạp chí chuyên ngành, ngoài ra còn tiếp nhận một số lượng lớn từ các nguồn cho, biếu, tặng...

Cụ thể, thành phần và số lượng vốn tài liệu được phân chia như sau:

- Phòng đọc tổng hợp: lưu trữ và phục vụ bạn đọc với nhiều môn loại: sách kinh điển, các văn kiện của Đảng và Nhà nước, sách nghiên cứu - tra cứu, sách tham khảo thuộc các lĩnh vực (chủ yếu là chính trị - xã hội), các loại từ điển, báo, tạp chí, tài liệu đóng lưu chiểu từ năm 1997 đến nay với số lượng 378 quyển báo (báo Nhân dân), 600 quyển tạp chí các loại (tạp chí Cộng sản, Xây dựng Đảng, Lý luận chính trị,...). Ấn phẩm thông tin chủ yếu là báo, tạp chí, chúng đa dạng về nội dung và chủng loại, với số lượng báo và tạp chí: gồm 77 loại báo, 95 loại tạp chí. Ngoài báo, tạp chí, tại đây còn có các loại ấn phẩm khác là sách tham khảo và tra cứu với số lượng 1.343 cuốn. Việc gia cố, đóng bìa lưu tài liệu là một trong những hoạt động nghiệp vụ của thư viện nhằm bảo quản tài liệu hiện có về lâu dài, với số lượng tài liệu đóng lưu là 2.313 cuốn (báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, tạp chí Cộng sản, tạp chí Lý luận chính trị, tạp chí Xây dựng Đảng,...). Hiện nay, số tài liệu tại phòng này bao gồm trên 25.000 bản.

- Tại phòng đọc Nghiên cứu: khoảng 9.000 tài liệu là luận văn, đề án, sách tra cứu, tài liệu tham khảo, tài liệu ít công bố và các tư liệu khác.

- Tại phòng mượn sách Tham khảo: chủ yếu là sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách nghiên cứu trên các lĩnh vực chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hoá, số ấn phẩm hiện có khoảng 19.326 cuốn sách của 4.000 tên sách ở các lĩnh vực khác nhau như: kinh tế - chính trị - xã hội - văn hoá,... phục vụ chủ yếu cho nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, giải trí của cán bộ và học viên. Kho sách tham khảo gần 20.000 bản.

- Phòng mượn sách học tập: các ấn phẩm ở đây gồm sách giáo khoa - giáo trình, tập bài giảng (số sách này đã cũ, sách chuyên khảo phục vụ học tập (nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ và học viên trong Học viện) và sách kinh điển như Mác - Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh toàn tập, tuyển tập; sách của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng…, Văn kiện các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, số lượng khoảng gần 10.000 bản.

- Tại phòng mượn sách Kinh điển: có hơn 10.000 cuốn sách kinh điển như Các-Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh toàn tập, tuyển tập, các sách tra cứu, tác phẩm lẻ của Các-Mác, Ăngghen, Lênin,... (năm 2015 Ban Giám đốc có chủ trương biếu tặng cho cán bộ, giảng viên số lượng sách kinh điển là Mác- Ăngghen, Lênin, tuy nhiên số lượng sách Lênin vẫn còn rất nhiều).

Các tin khác