Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 • Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

  Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 • Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

  Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

 • Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

  Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 • Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 • Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

 • Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

180378
 • Tài liệu số: 873
 • Tổng lượt truy cập: 180378
 • Hôm nay: 265
 • Hôm qua: 562
 • Tuần này: 0
 • Tuần trước: 3047
 • Tháng này: 9742
 • Tháng trước: 21286

Nguồn lực thông tin

NGUỒN LỰC THÔNG TIN

10/13/2017 9:19:23 AM

Tài liệu truyền thống:

TT

Kho/Phòng

Loại tài liệu

Số lượng/bản

1.

Phòng đọc Tổng hợp

Báo, tạp chí, sách tra cứu

Trên 25.000

2.

Phòng đọc Nghiên cứu

Luận văn, đề án, sách tra cứu, đề tài, tư liệu...

Trên 10.000

3.

Phòng mượn sách học tập

Giáo trình, tập bài giảng, Văn kiện,...

Gần 10.000

4.

Phòng mượn sách tham khảo

Sách tham khảo, sách chuyên khảo...

Gần 20.000

5.

Phòng mượn sách kinh điển

Các - Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh toàn tập, tuyển tập...

Khoảng 10.000 (sau khi đã biếu tặng)

Tài liệu điện tử

TT

Loại hình

Loại tài liệu

Số lượng

Đơn vị tính

1.

CSDL thư mục và CSDL toàn văn trên đĩa CD-ROM

Sách

Trên 2.000

Biểu ghi

Đồ án tốt nghiệp cử nhân chính trị Lào

49

Biểu ghi

Luận văn CCLLCT

628

Biểu ghi

Luận văn thạc sỹ

352

Biểu ghi

Đề án CCLLCT

Trên 1.000

Biểu ghi

2.

CSDL thư mục tư liệu

Các đề tài nghiên cứu

58

Biểu ghi

Tư liệu

116

Biểu ghi

3.

CSDL toàn văn trên đĩa CD-ROM do Trung tâm mua

Hồ Chí Minh toàn tập

20

Đĩa

Văn bản pháp luật Việt Nam

05

Đĩa

Chương trình dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế

05

Đĩa

4.

Tài liệu số hoá

Sách kinh điển và tài liệu khác

203

Hơn 83.000 trang

Các tin khác