Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 • Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

  Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 • Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

  Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

 • Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

  Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 • Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 • Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

 • Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

249588
 • Tài liệu số: 902
 • Tổng lượt truy cập: 249588
 • Hôm nay: 227
 • Hôm qua: 457
 • Tuần này: 1157
 • Tuần trước: 2121
 • Tháng này: 7222
 • Tháng trước: 10744

Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

2/27/2018 4:56:36 PM

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), sáng ngày 03/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986-2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”.

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), sáng ngày 03/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986-2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”.

 Đồng chủ trì Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa Lịch sử Đảng.

 Tham dự Hội thảo có PGS.TSTrần Đức Cường, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; TS Doãn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện; PGS.TS Ngô Ngọc Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Quyền Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I.

Hành trình 88 năm cùng với dân tộc, Đảng ta đã vượt qua bao gian nan, thách thức, gặt hái được nhiều thắng lợi vang dội, to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu đó là kết quả của nhiều nhân tố, song “Đoàn kết và sáng tạo” là nhân tố giữ vị trí quyết định, là mạch nguồn khơi dậy sức mạnh của Đảng, của dân tộc và tạo thành giá trị cốt lõi trong lịch sử quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết, tham luận có giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc, tập trung vào các nội dung: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đoàn kết và sáng tạo; (2) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tiến trình cách mạng Việt Nam; (3) Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong thời kỳ mới - những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng; (4) Những sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế - xã hội; (5) Giải pháp phát huy tinh thần “Đoàn kết và sáng tạo” trong công cuộc đổi mới toàn diện, trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa to lớn, tổng kết những giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công tác đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, vận dụng những kinh nghiệm lịch sử phục vụ cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới; đặc biệt vận dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị khu vực I là cần thiết nhằm tạo nên sự phát triển bền vững của Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo kết thúc vào buổi sáng cùng ngày./.

Nguồn: Website Học viện