Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 • Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

  Lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 • Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

  Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2019

 • Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

  Gặp mặt và trao sổ hưu cho cán bộ, viên chức Học viện Chính trị khu vực I

 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÊ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 • Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  Khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

 • Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt Học viện

 • Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

  Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

 • Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

  Báo cáo chuyên đề “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc”

 • Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

  Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 • Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

  Hội thảo khoa học “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 • Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

  Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

 • Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

  Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

 • NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018

  NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 "SÁCH - TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI"

 • Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

  Trưng bày ấn phẩm khoa học chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 và Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực I

 • Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

  Hoạt động tặng sách của các nhà khoa học

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

238504
 • Tài liệu số: 885
 • Tổng lượt truy cập: 238504
 • Hôm nay: 157
 • Hôm qua: 615
 • Tuần này: 1297
 • Tuần trước: 2266
 • Tháng này: 6882
 • Tháng trước: 15294

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

9/24/2017 7:40:26 PM

Quyết định số 2261/QĐ-HVCTKV I ngày 19/12/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin khoa học 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

- Trung tâm Thông tin khoa học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực I.

- Trung tâm Thông tin khoa học thực hiện chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin khoa học, tư liệu, thư viện của Học viện; tổ chức quản lý, bảo đảm hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện; là đầu mối nghiệp vụ thông tin, tư liệu thư viện của toàn Học viện.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Trung tâm theo năm học trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Là Trung tâm thông tin khoa học, tư liệu và thư viện phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và đào tạo của Học viện; góp phần cung cấp thông tin khoa học, tư liệu cần thiết, kịp thời cho việc nghiên cứu đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu giúp Giám đốc Học viện về phát triển và quản lý công tác thông tin khoa học của Học viện.

3. Khai thác, xử lý, lựa chọn, phân loại, bảo quản các tư liệu, xây dựng các dữ liệu, ngân hàng tin đảm bảo tư liệu phục vụ tốt yêu cầu sử dụng của Lãnh đạo Học viện, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học viên và các đối tượng khác có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin.

4. Quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm, bổ sung tài liệu theo kế hoạch đã được duyệt, thực hiện đúng nguyên tắc, nghiệp vụ và quy trình hoạt động của Trung tâm để phục vụ các đối tượng dùng tin theo quy định.

5. Đầu mối quản lý và phát hành giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo, sách tham khảo, tài liệu học tập phục vụ cho cán bộ và học viên. Thu, phát, ghi, gỡ, sao, nhân băng ghi âm, ghi hình các hoạt động khoa học, đào tạo và các hoạt động quan trọng khác của Học viện; phối hợp với các đơn vị trong sử dụng, khai thác sách báo, tạp chí, tài liệu, tư liệu.

6. Quản lý, lưu trữ và bảo quàn tài liệu thông tin khoa học theo đúng quy định về lưu trữ của Học viện cũng như của Nhà nước; thu, nhận, lưu chiểu những xuất bản phẩm do Học viện xuất bản, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, đề án tốt nghiệp bảo vệ tại Học viện hoặc tác giả là cán bộ, công chức, viên chức, học viên của Học viện; những báo cáo tổng kết của các loại hình đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, đánh giá do các đơn vị thuộc Học viện chủ trì hoặc do cán bộ Học viện thực hiện.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc thù của Học viện, xuất bản các ấn phẩm thông tin tóm tắt, thông tin chuyên đề phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo; tổ chức biên soạn, biên dịch các tài liệu thông tin chính trị xã hội từ tiếng nước ngoài.

8. Cung cấp đầy đủ sách, báo, tạp chí, tài liệu và những thông tin khoa học khác cho cán bộ nghiên cứu, giảng viên đang công tác tại Học viện.

9. Tổ chức thông tin khoa học, thời sự, phổ biến quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và học viên.

10. Đảm bảo quản lý đúng nguyên tắc những tài liệu quan trọng, mật.

11. Mở rộng quan hệ với các cơ quan hữu quan ngoài Học viện để bổ sung sách báo, tài liệu, tư liệu.

12. Quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm do Học viện giao.     

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Các tin khác