Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

 • Giới thiệu sách “Tính phổ biến và đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội hiện nay” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

  Giới thiệu sách “Tính phổ biến và đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội hiện nay” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

 • Giới thiệu sách “Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và đói nghèo, tại sao các quốc gia thất bại” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

  Giới thiệu sách “Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và đói nghèo, tại sao các quốc gia thất bại” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

 • Giới thiệu sách “Tại sao Mác đúng?” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

  Giới thiệu sách “Tại sao Mác đúng?” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

 • Toạ đàm khoa học:

  Toạ đàm khoa học: "Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc tại Học viện Chính trị khu vực I"

 • Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

 • Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

 • Giới thiệu sách “Chủ nghĩa tư bản thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI - Một cách tiếp cận từ lịch sử” phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học - tháng 5/2019

  Giới thiệu sách “Chủ nghĩa tư bản thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI - Một cách tiếp cận từ lịch sử” phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học - tháng 5/2019

 • Giới thiệu sách

  Giới thiệu sách "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tháng 6/2019

 • Giới thiệu sách

  Giới thiệu sách "Tương lai của quyền lực" phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 • Danh mục tạp chí Giáo dục lý luận số 294 tháng 7/2019

  Danh mục tạp chí Giáo dục lý luận số 294 tháng 7/2019

 • Giới thiệu sách

  Giới thiệu sách "Tính trước nguy cơ - Suy ngẫm sau 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng"

 • Danh mục khoá luận cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức - Lào 10

  Danh mục khoá luận cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức - Lào 10

 • Danh mục tạp chí Giáo dục lý luận số 295 tháng 8/2019

  Danh mục tạp chí Giáo dục lý luận số 295 tháng 8/2019

 • Thông báo danh mục sách mới nhập kho số 4-2019

  Thông báo danh mục sách mới nhập kho số 4-2019

 • Thông báo danh mục sách mới nhập kho số 5-2019

  Thông báo danh mục sách mới nhập kho số 5-2019

 • Giới thiệu sách tháng 10/2019:

  Giới thiệu sách tháng 10/2019: "Tiếp biến và hội nhập văn hoá ở Việt nam".

 • Giới thiệu sách “Chính thể đại diện” - John Stuart Mill

  Giới thiệu sách “Chính thể đại diện” - John Stuart Mill

 • Giới thiệu sách

  Giới thiệu sách "“Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và Đông Nam Á” phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 • Giới thiệu sách

  Giới thiệu sách "Tốc độ của niềm tin"

500344
 • Tài liệu số: 1130
 • Tổng lượt truy cập: 500344
 • Hôm nay: 177
 • Hôm qua: 141
 • Tuần này: 177
 • Tuần trước: 3184
 • Tháng này: 1172
 • Tháng trước: 25620

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI