Trung tâm khoa học học viện chính trị khu vực I
 • Danh mục sách nhập kho số 4/2018

  Danh mục sách nhập kho số 4/2018

 • Danh mục sách giáo trình mới nhập kho số 7/2018

  Danh mục sách giáo trình mới nhập kho số 7/2018

 • Danh mục sách tham khảo mới nhập kho số 8/2018

  Danh mục sách tham khảo mới nhập kho số 8/2018

 • Danh mục sách tham khảo mới nhập kho số 9/2018

  Danh mục sách tham khảo mới nhập kho số 9/2018

 • Danh mục sách tham khảo mới nhập kho số 10/2018

  Danh mục sách tham khảo mới nhập kho số 10/2018

 • Danh mục sách phục vụ phòng cafe sách tầng 8 - A5

  Danh mục sách phục vụ phòng cafe sách tầng 8 - A5

 • Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

  Thông báo sách mới nhập kho số 1-2019

 • Danh mục sách phục vụ tầng 8 (số 2-2019)

  Danh mục sách phục vụ tầng 8 (số 2-2019)

 • Giới thiệu sách “Tính phổ biến và đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội hiện nay” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

  Giới thiệu sách “Tính phổ biến và đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội hiện nay” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 4/2019

 • Giới thiệu sách “Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và đói nghèo, tại sao các quốc gia thất bại” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

  Giới thiệu sách “Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và đói nghèo, tại sao các quốc gia thất bại” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 3/2019

 • Giới thiệu sách “Tại sao Mác đúng?” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

  Giới thiệu sách “Tại sao Mác đúng?” phục vụ công tác giảng dạy - tháng 2/2019

 • Toạ đàm khoa học:

  Toạ đàm khoa học: "Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc tại Học viện Chính trị khu vực I"

 • Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 2-2019

 • Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

  Danh mục sách mới nhập kho số 3-2019

 • Giới thiệu sách “Chủ nghĩa tư bản thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI - Một cách tiếp cận từ lịch sử” phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học - tháng 5/2019

  Giới thiệu sách “Chủ nghĩa tư bản thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI - Một cách tiếp cận từ lịch sử” phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học - tháng 5/2019

 • Giới thiệu sách

  Giới thiệu sách "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tháng 6/2019

 • Giới thiệu sách

  Giới thiệu sách "Tương lai của quyền lực" phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học

 • Giới thiệu sách

  Giới thiệu sách "Tính trước nguy cơ - Suy ngẫm sau 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng"

 • Thông báo danh mục sách mới nhập kho số 4-2019

  Thông báo danh mục sách mới nhập kho số 4-2019

 • Giới thiệu sách tháng 10/2019:

  Giới thiệu sách tháng 10/2019: "Tiếp biến và hội nhập văn hoá ở Việt nam".

529213
 • Tài liệu số: 1130
 • Tổng lượt truy cập: 529213
 • Hôm nay: 1802
 • Hôm qua: 1098
 • Tuần này: 2900
 • Tuần trước: 8491
 • Tháng này: 23287
 • Tháng trước: 0

Tài liệu in ấn mới